= Lielākā daļa no visiem '1186' 'DJ Gonchix' radītajiem DJmiksiem. 

                                                                                                                                        /2011 - 2020/  

 .