= Lielākā daļa no visiem '1300' 'DJ Gonchix' radītajiem DJmiksiem.

                                                                                                                                        /2011 - 2021/